Menu Luk

Kunde cases

Jeg har i årenes løb arbejdet med kortere og længere forløb hos mine kunder. Nogle forløb kører på 10. år.

Du kan herunder få et lille indblik i nogle af de cases, jeg har arbejdet med, og du er meget velkommen til at kontakte mig og spørge ind til den enkelte case.

Undervisning af ledelse, administration, gårdmænd og boligsociale medarbejdere i brugen af de grundlæggende Lean-værktøjer, herunder:

 • De 5 Lean-principper
 • 5S
 • 8 spildtyper
 • Værdistrømsanalyse
 • Problemløsningsværktøjer

Undervisning af ledergruppen i forbindelse af afprøvning af Lean ude på de enkelte hoteller. Der er undervist i:

 • Lean-historien
 • De 5 Lean-principper
 • 5S
 • 8 spildtyper
 • Værdistrømsanalyse
 • Problemløsningsværktøjer

Undervisning af AMU-kursister i brugen af de grundlæggende Lean-værktøjer, herunder:

 • Lean-historien
 • De 5 Lean-principper
 • 5S
 • 8 spildtyper
 • Værdistrømsanalyse
 • Problemløsningsværktøjer

Undervisning af AMU-kursister, såsom procesoperatører i brugen af de grundlæggende Lean-værktøjer, herunder:

 • Lean-historien
 • De 5 Lean-principper
 • 5S
 • 8 spildtyper
 • Værdistrømsanalyse
 • Problemløsningsværktøjer

Undervisning af hele vedligeholdelsesbataljonen i forbindelse med indførelsen af Lean inden for ledelse, administration og værksteder.

Indførelse af Lean i 2 afdelinger i forbindelse med effektivisering af sagsgange samt kurser for ledige borgere.

Undervisning af AMU-kursister for kunder hos Niels Brock.

Endvidere udarbejdelse af “Lean for ledere” som delvist e-learning baseret undervisningsmateriale

Undervisning af ledelse, administration, salg, lager og produktion i brugen af Lean-værktøjer – herunder gennemførelse af 5S i hele virksomheden.

Gennemførelse af Lean-forløb for ledelse, administration, produktion og distribution, mestendels på Sjælland, men også enkelte forløb på Fyn og i Jylland.

Forløbene har været på alt fra 1 til 15 dages kurser, hvor man på de længere forløb har gennemført komplette Lean-forløb og har stået for omfattende effektiviseringer.

Efter at Post Danmark har skiftet navn til Post Nord, har jeg stået for kortere forløb inden for produktion og især inden for distribution, hvor jeg har undervist distributions-teams på Sjælland i at arbejde som FRI-teams (selvbærende teams).

Udarbejdelse af nye forretningsgange i forbindelse med vækst af virksomheden, således at der kan skabes opskalering til nye teams og nye konsulenter uden tab af viden og med forøget procesforståelse.

Undervisning af en afdeling i brugen af Lean-værktøjer inden for IT og administration, herunder følgende værktøjer:

 • Lean-historik
 • De 5 Lean-principper
 • 8 spildtyper
 • 5S
 • VSM
 • Problemløsningsværktøjer

Oplæg for medlemmer af Teknisk Landsforbund, som inspiration til, hvordan de kan bruge Lean og effektiviseringer bedst muligt på deres arbejdspladser. Der blev under oplægget fortalt om:

 • Lean-historik
 • De 5 Lean-principper
 • 8 spildtyper
 • 5S
 • VSM
 • Problemløsningsværktøjer

Undervisning af AMU-kursister i Lean-forløb, herunder:

 • Lean-historik
 • De 5 Lean-principper
 • 8 spildtyper
 • 5S
 • VSM
 • Problemløsningsværktøjer

Undervisning af frivillige på festivalen i brugen af Lean, samt opfølgning på enkelte barer og boder med henblik på effektivisering af arbejdsgange. Mål og resultat er at de udvalgte barer og boder vækster mere end sammenlignelige barer og boder i perioden.

De frivillige er bl.a. undervist i:

 • Lean-historik
 • De 5 Lean-principper
 • 8 spildtyper
 • 5S
 • VSM
 • Problemløsningsværktøjer

Oplæg for ledelse og medarbejdere i administrationen på de enkelte afdelinger i forhold til at lære Lean at kende. Der blev bl.a. gennemgået:

 • Lean-historik
 • De 5 Lean-principper
 • 8 spildtyper
 • 5S
 • VSM
 • Problemløsningsværktøjer